Solsang 2015

 

Ny rødliste for arter kom ut november 2015. I denne serien har jeg tegnet de 82 fugleartene som er registret for norsk fastland.

 

Kjente og mindre kjente fugler lever med store utfordringer i møte med en industrialisert forvaltning av naturen.

 

Serien er en hilsen og en tanke til hver og en av diss artene som ikke lenger finner de livsvilkårene de trenger i våre omgivelser.

 

Fargeblyant på bjørk finér, 82 tegninger Ø30 cm