Her:

Lomvi

Hauksanger

Åkerrikse

(lomvi)

 

storhavet og ein staur

sit på tarsen og ser

etter stimfisk

 

steile klippevegger på eigne øyer

sit og rugar på

eitt einaste egg

(hauksanger)

 

 

Skjellande smatrande trrrr-t harde arrr

eventuelt hest dempa varslande tjæhr

trivst godt i Kenya

 

men når lokkande klekkande

inn i gras røter hår strå

pludrande nype nesle einer snar i ytre oslo-fjord

 

let langt langsetter det som er ope og oppete

let ikkje lenger i attgrodd attgrodd attgrodd

(åkerrikse)

 

Lågtflygande beitemark brakkmark

høgt gras hengande føter

slåtteng natureng kultureng

kantar av kreks

 

men slått og tresk

som knuser egg og tek livet av kyllingar og pressar inn mot midten av åkeren

gøymer seg i den siste stripa av gras eller korn

 

men von i nyleg brakklagte jordbruksområde med tette oppslag av ulike urter

dersom dei blir heldt på rett suksesjonstrinn i gjengroingsprosessen

Et samarbeid med forfatter Margrethe Aas. Med utgangspunkt i rødliste for 2015, fugler, norsk fastland kikket vi nærmere på fuglene som er listet "kritisk truet".

Resultatet er en serie på seks tegninger og dikt trykket som kort.

Publikasjoenen fungerte som katalog for utstillingen Solsang, LevArt 2015.