Et samarbeid med Siri Austeen, som står for lyden i arbeidet.

 

I det tverfaglige samarbeidet «body draw circles #3» jobbet vi sammen en gruppe kunstnere i det nedlagte trevarelageret i Henningsvær.

 

Gjenom dans og improvisasjon kom vi fram til et felles uttrykk.

 

tilegg jobbet vi med egne prosjekter i det store lokalet.

 

Installasjon med eikefiner og materialrester funnet i rommet.

 

Installasjoenen rommer en performance.