bjørk gran ask furu eik

bjørk gran ask furu eik, 2019


Kunstprosjekt for Steinkjer nye barneskole. Direkteoppdrag etter prekvalifisering. Kosulent Robert Øfsti, Steinkjer kommune.


Skolen er laget av massivtre og i hele skolen har treet stor plass og betydning. Dette speiler jeg i arbeidet hvor jeg har tatt utgangspunkt i treslagene skolen er bygget av.


Arbeidet er utført i samarbeid med forgyller Sarah B. Eggen, med tegninger forgyllet direkte på vegg.