grønnsofa

Grønn Sofa, 2016

 

Kunst i offentlig rom for Trondheim Kommune, Tiller Øst Trondheim.

Skulpturen står i et myrlandskap på kanten av et nybygd boligområde. Stedet er en møteplass med bakerovn til fri benyttelse, egnet for uorganisert aktivitet.


Materialer: teglstein, skifer kalkmørtel, dekorflis, linoljemaling, dekormaling mm.

Plassen er 5m i diameter, pipen er litt over 5 meter