solsang

Solsang 2015


Ny rødliste for arter kom ut november 2015. I denne serien har jeg tegnet de 82 fugleartene som er registret for norsk fastland.


Kjente og mindre kjente fugler lever med store utfordringer i møte med en industrialisert forvaltning av naturen.


Serien er en hilsen og en tanke til hver og en av diss artene som ikke lenger finner de livsvilkårene de trenger i våre omgivelser.


Fargeblyant på bjørk finér, 82 tegninger Ø30 cm