woodwave

Et samarbeid med Siri Austeen, som står for lyden i arbeidet.


I det tverfaglige samarbeidet «body draw circles #3» jobbet vi sammen en gruppe kunstnere i det nedlagte trevarelageret i Henningsvær.


Gjenom dans og improvisasjon kom vi fram til et felles uttrykk.


  tilegg jobbet vi med egne prosjekter i det store lokalet.


Installasjon med eikefiner og materialrester funnet i rommet.


Installasjoenen rommer en performance.